Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

28. 08. - 01.09. 2017 opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle  potřeby.

Příjímací zkoušky

13.04. 2018 (pá)
1. termín jednotné zkoušky přijímacích zkoušek
17.04. 2018 (út)
2. termín jednotné zkoušky přijímacích zkoušek
10.05. 2018 (čt)
1. náhradní termín jednotné zkoušky přijímacích zkoušek
11.05. 2018 (pá)
2. náhradní termín jednotné zkoušky přijímacích zkoušek
08.06. 2018 (pá) jazykové testy budoucích 1. ročníků (pá) ve 13,00 hod.

Termíny pro maturitní zkoušku (jarní/podzimní období):

do 01.12. 2017 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
do 20.12. 2017 předání výpisu z přihlášky žákům
do 15.01. 2018 zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek SČ MZ pro Jaro 2018
do 31.03. 2018 podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ Jaro 2018
do 03.04. 2018 předání seznamu min. 20 vybraných literárních děl řediteli
11.04. 2018 konání písemných prací z českého jazyka a literatury a písemných prací povinných zkoušek z cizích jazyků (Jaro 2018)
02.05. - 09.05. 2018 konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ (mimo písemných prací povinných zkoušek), a zkoušky Matematika + (Jaro 2018)
21.05. - 24.05. 2018 ústní zkoušky společné a profilové části MZ (Jaro 2018)
31.05. 2018 slavnostní vyřazení maturantů (sv. Havel) v 18:00

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz