Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

25. 08. - 31.08. 2017 opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle potřeby.

2018 přijímací zkoušky
06. 2018 jazykové testy budoucích 1. ročníků (pá) ve 13,00 hod.

Termíny pro maturitní zkoušku (jarní/podzimní období):

do 01.12.2017 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
do 25.06.2018 podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období
 
02.05.- 09.05. 2018 písemné zkoušky společné části
16.05. 2018 ústní zkoušky společné a profilové části
podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz