Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Kontakty na odbornou pomoc pro děti a rodiče

 

Pedagogicko – psychologická poradna

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

Václavkova 1040, Mladá Boleslav

telefon: 326 731 066, 731 417 226

email: mladaboleslav@pppsk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Poskytuje služby dětem s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, závažnými vadami řeči (narušená komunikační schopnost), souběžným postižením více vadami a autismem.
Na Celně 2, Mladá Boleslav

telefon: 326 726 053, 602 549 296

email: spcmb@skolanacelne.cz

 

Kontaktní centrum, o.s. Semiramis

Kontaktní centrum (dále K-centrum) je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám.
Ptácká 162, Mladá Boleslav

telefon: 742 290 697

email: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

webové stránky: www.os-semiramis.cz

 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapii

Václavkova 950, Mladá Boleslav

telefon: 326 741 481

email: linka.duvery-mb@centrum.cz

webové stránky: ldmb.webnode.cz

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální prevence

Magistrát města MB,

Staroměstské nám. 69,70, Mladá Boleslav
telefon: 326 716 187, 326 716 188

 

Nonstop Linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215

webové stránky: ditekrize.cz

email: problem@ditekrize.cz

 

Dětské krizové centrum

pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané

V Zápolí 1250/21, Praha 4  Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Poskytuje pomoc mj. při řešení výchovných problémů s dětmi v rodině, škole, mezi vrstevníky.

Václava Klementa 195, Mladá Boleslav

telefon: 326 322 915, 732 365 534

webové stránky: www.poradnamb.cz

 

Mgr. Štěpánová Jana, speciální pedagog

Soukromá poradna pro osoby se specifickými poruchami učení a poruchami chování

Záhumnní 647, Dolní Bousov

telefon: 608 103 720

email: jana.stepanova@specialnipedagog.eu

webové stránky: www.specialnipedagog.eu

 

Mgr. Večeřová Martina, speciální pedagog

Mladá Boleslav

Speciálně pedagogická práce s žáky ZŠ se specifickými poruchami učení či horšími školními výsledky,program na rozvoj pozornosti, vhodný pro děti nesoustředěné, hyperaktivní – ADHD, rozvoj nadaných dětí v předškolním a školním věku.

webové stránky: www.logopedie.websnadno.cz

telefon: 725 329 124

email: MM.Vecerova@seznam.cz

 

Líp a Líp – Mgr. Slánská Hana, Mgr. Slánský Tomáš

Terapie a psychologické poradenství, pomoc se závislostmi, testy profesní orientace

Palackého 576, Mladá Boleslav

telefon: 737 547 484, 775 363 238

email: Inko@lipalip.cz

webové stránky: lipalip.cz

 

Poradenství, alkohol, drogy – Mixová Radana, adiktolog

Stakorská 1234, Kosmonosy

telefon: 604 782 399

webové stránky: www.zavislosti-pomoc.cz

 

Centrum Anabell

Poskytuje podporu lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

webové stránky: www.anabell.cz

Telefon: 774 467 293

Cimburkova 258/21
130 00 Praha 3 – Žižkov
Telefon: 775 904 778
email: praha@anabell.cz

 

PPP Efekt Mgr. Valentová Petra, Mgr. Sedláčková Zuzana

Soukromá pedagogicko-psychologická poradna

budova 9.ZŠ (Pastelka), 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav

telefon: 607 84 82 85, 604 600 822, 737 70 40 70

email: pppefekt@seznam.cz

webové stránky: pppefekt.com

 

Mgr. Hrabovská Gabriela, klinický psycholog a psychoterapeut

Pod koupalištěm 881 (Galatea), Kosmonosy

telefon: 603 203 319

email: psychoterapie.mb@gmail.com

webové stránky: psychologie-hrabovska.cz

 

PhDr. Kavanová Radmila – psychologické poradenství a psychoterapie

Starofarní 152, Ml. Boleslav

telefon: 604 950 040

email: radka.kavanova@seznam.cz

webové stránky: psycholog-kavanova.cz

 

PhDr. Pichová Jana – klinický psycholog

Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

telefon: 326 324 025, 776 769 338

email: jana.pichova.psycholog@gmail.com

webové stránky: www.stredisko-komplexni-terapie.cz

 

Ambulance klinické psychologie, Klaudiánova nemocnice

Mgr. Anna Manková, tel. 731 542 894

PhDr. Martina Jurčová, tel. 326 742 675, 727 954 239

 

Linka bezpečí – telefonická krizová pomoc dětem a rodičům

telefon: 606 021 021

email: pomoc@rodicovskalinka.cz

webové stránky: www.rodicovskalinka.cz

 

Bílý kruh bezpečí – linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006

 

Respondeo

Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Sirotkova 1242

email: denisa.sachomska@respondeo.cz

telefon: 775 561 881

 

Středisko výchovné péče Čáp

pro děti a mládež od 6 do 19 let s poruchou chování,  hlavní obtíže, které středisko řeší: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. 

Na Výšinách 451/9, Liberec

telefon: 48 275 08 07, 48 275 72 75, 728 145 169

email: Info@svp-lbc.cz

webové stránky: www.svp-lbc.cz

 

Středisko výchovné péče Kolín

Ambulantní školské zařízení, které nabízí pomoc dětem a mladým lidem v nelehké životní situaci, jejich rodičům a pedagogům.

Polepská 252, Kolín

telefon: 777 738 794

email: Info@svp-kolin.cz

 

Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov

pro děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, špatný prospěch, útěky z domova, agresivní a hrubé chování, krádeže), pro děti, které si nerozumí s vrstevníky, nabízí rodinnou terapii, poradenství, konzultace pro pedagogy

Čakovická 51, Praha 9  Prosek

telefon: 283 883 470, 286 887 075

webové stránky: www.klicov.cz

 

Národní linka prevence AIDS

telefon: 800 144 444

 

Poradenská linka IPPP ČR

poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

telefon: 841 220 220, 777 711 439

 

Další kontakty naleznete zde.

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz