Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

http://badat.upol.cz - projekt Badatel je určen talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých budou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce.

http://bioskop.muni.cz – webové stránky vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop, které dětem zábavnou formou přibližuje svět vědy. Nabízí zpoplatněné nejen víkendové kurzy pro veřejnost.

http://centrumfilip.cz – webové stránky Centra Filip – poradenského pracoviště pro děti, rodiče a laickou i odbornou veřejnost. Nabízí diagnostiku dětí, konzultace pro rodiče, pořádá přednášky.

www.centrumnadani.cz – webové stránky obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, která nabízí diagnostiku žáků, pomáhá při sestavování vzdělávacích programů pro nadané a pořádá pro děti volnočasové aktivity, například prázdninové pobytové Campy pro mládež či  rodiny s dětmi.

https://cs.khanacademy.org - Khan Academy nabízí procvičovací úlohy, instruktážní videa a personalizovanou studijní nástěnku, která studentům umožňuje učit se vlastním tempem, ať už ve třídě nebo mimo ni. Mezi studijními obory je například matematika, přírodní vědy, programování, dějiny, dějiny umění nebo ekonomika. Matematika je probírána od předškolní látky až po diferenciální počet s využitím moderní adaptivní technologie, která rozpoznává silné a slabé stránky studenta. Také spolupracuje s institucemi jako NASA, Muzeum moderního umění, Kalifornská akademie přírodních věd nebo MIT, které nabízejí specializované materiály.

www.ctm-academy.cz – webové stránky Centra pro talentovanou mládež. Nabízí zpoplatněnou online výuku v angličtině pro děti od 11 let po maturitu a tzv. Objevitelské soboty pro děti ve věku 5-14 let jednu sobotu v měsíci 1 semestr.

www.debrujar.cz – webové stránky Asociace malých debrujárů  pro děti a dospělé se zájmem o vědu, techniku a ekologii. Umožňuje individuální registraci za drobný poplatek.

www.mensa.cz – webové stránky provozované Mensou ČR. Lze zde najít informace o akcích a soutěžích pro děti, články o specifikách nadaných dětí, kontakty na školy spolupracující s Mensou a podobně. Pořádá celostátní setkání rodin s nadanými dětmi a testování IQ.

http://mjuni.cz – projekt brněnské Masarykovy univerzity, který dětem ve věku 9-17 let umožňuje si vyzkoušet, jaké je být vysokoškolským studentem, seznámit se blíže se špičkovým výzkumným prostředím, potkat významné vědce a rozšířit si znalosti z přírodních, technických a humanitních věd. Začíná v říjnu slavnostní imatrikulací a končí začátkem června předáním diplomů úspěšným studentům. Probíhá jedenkrát za měsíc v sobotu dopoledne a je zpoplatněn.

www.nadanedite.cz – portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí i jejich celkový rozvoj. Najdete zde články o nadání, výchově a rozvíjení potenciálu dětí, recenze odborných knih, počítačových výukových programů a pozvánky na semináře.

www.otevrenaveda.cz – projekt  Otevřená věda Akademie věd České republiky se od roku 2005 systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizuje studentské vědecké stáže na špičkových výzkumných pracovištích pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků Akademie věd ČR v časové dotaci min. 8 hod./měsíc. Probíhají celoročně od ledna do prosince (včetně letních prázdnin).

www.qiido.cz – webové stránky nadačního fondu Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí. Šíří osvětu a zajišťuje finanční i materiální podporu v oblasti vzdělávání a výchovy. Nabízí zdarma online PRETEST screeningu mimořádného nadání.

www.talent-nadani.cz – webové stránky Společnosti pro talent a nadání (STaN). Naleznete zde informace o nadání a problémech, jimž musí nadané děti čelit, tipy na odbornou literaturu, přednášky a konference.

http://talentovani.cz – portál provozovaný Národním institutem pro další vzdělávání. Naleznete zde informace o Síti podpory nadání, pozvánky na akce pro nadané děti, starší čísla odborného časopisu Svět nadání, tipy na knihy a hry.

www.talnet.cz – portál, který nabízí zdarma online vzdělávací aktivity pro děti od cca 13 let, dále exkurze, soustředění a expedice.


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz