Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

26. 08. - 31.08. 2020       
opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle  potřeby.

Podzimní termíny maturitní zkoušky

11.09. 2019
ústní zkoušky společné a profilové části MZ (opravné termíny)

Příjímací zkoušky

12.04. - 23.04.2021         
konkrétní termíny budou známy do 30.září 2020
04.06. 2021 (pá)
jazykové testy budoucích 1. ročníků ve 13:00 hod.

Maturitní zkoušky

od 01.04. 2021 konání písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
02.05. - 07.05.2021                 
konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ a zkoušky Matematika + (Jaro 2021)
17.05. - 21.05. 2021 ústní maturitní zkoušky společné a profilové části MZ (Jaro 2021)
27.05. 2021 slavnostní vyřazení maturantů (sv. Havel) v 18:00

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz